Mottagningsblankett
för deklaration

För att köra material till någon av ABTs Anläggningar krävs from den 1/6-2023 ett deklarationsnummer. För att bli tilldelad ett deklarationsnummer fyller man i vårt formulär och bifogar eventuella analyser.

  Typ av massor

  Rena torra massor <KMTorra blandade massor <KMBlöta massor <KMEntrepenadbergRent skutAsfalt PAH 16 <70 mg/kgBetong utan armeringBetong med armeringOklassade massor för provtagning KungsängenInerta massor Ullna *laktest samt TOC krävs

  Rena torra massor < KM - ange mängd i TON

  Torra blandade massor < KM - ange mängd i TON

  Blöta massor < KM - ange mängd i TON

  Entrepenadberg < KM - ange mängd i TON

  Rent skut < KM - ange mängd i TON

  Asfalt PAH 16 < 70 mg/kg - ange mängd i TON

  Betong utan armering – ange mängd i TON

  Betong med armering – ange mängd i TON

  Oklassade massor – ange mängd i TON

  Inerta massor – ange mängd i TON

  Verksamhetsområde

  Tidigare verksamhet på området*

  Finns misstanke om förorening: rena torra massor?*

  JaNej

  Beskriv föroreningssituationen*

  Har provtagning genomförts: rena torra massor?*

  JaNej

  Bifoga provtagningsresultat*

  Finns misstanke om förorening: torra blandade massor?*

  JaNej

  Beskriv föroreningssituationen*

  Har provtagning genomförts: torra blandade massor?*

  JaNej

  Bifoga provtagningsresultat*

  Finns misstanke om förorening: blöta massor?*

  JaNej

  Beskriv föroreningssituationen*

  Har provtagning genomförts: blöta massor?*

  JaNej

  Bifoga provtagningsresultat*

  Finns misstanke om förorening: entrepenadberg?*

  JaNej

  Beskriv föroreningssituationen*

  Har provtagning genomförts: entrepenadberg?*

  JaNej

  Bifoga provtagningsresultat*

  Finns misstanke om förorening: rent skut?*

  JaNej

  Beskriv föroreningssituationen*

  Har provtagning genomförts: rent skut?*

  JaNej

  Bifoga provtagningsresultat*

  Finns misstanke om förorening: asfalt?*

  JaNej

  Beskriv föroreningssituationen*

  Har provtagning genomförts: asfalt?*

  JaNej

  Bifoga provtagningsresultat*

  Finns misstanke om förorening: betong utan armering?*

  JaNej

  Beskriv föroreningssituationen*

  Har provtagning genomförts: betong utan armering?*

  JaNej

  Bifoga provtagningsresultat*

  Finns misstanke om förorening: betong med armering?*

  JaNej

  Beskriv föroreningssituationen*

  Har provtagning genomförts: betong med armering?*

  JaNej

  Bifoga provtagningsresultat*

  Finns misstanke om förorening: oklassade massor?*

  JaNej

  Beskriv föroreningssituationen*

  Har provtagning genomförts: oklassade massor?*

  JaNej

  Bifoga provtagningsresultat*

  Finns misstanke om förorening: inerta massor?*

  JaNej

  Beskriv föroreningssituationen*

  Har provtagning genomförts: inerta massor?*

  JaNej

  Bifoga provtagningsresultat*

  Mottagande anläggning

  Kungsängen

  Ullna

  Eds

  Prästtorp

  Avfallsproducent

  Avlämnare*

  Organisationsnummer*

  Referensperson*

  Telefonnummer*

  E-postadress*

  Massornas ursprungsplats*

  Postnummer*

  Ort*

  Kommun*

  Fakturamottagare

  Fakturamottagare*

  Kundnummer

  Organisationsnummer*

  Referensperson*

  Telefonnummer*

  Fakturamärkning*

  Transportör

  Transportör – om annan än ABT

  Organisationsnummer